لیست اقلام مورد نیاز هیئت انصارالحسین برای دهه اول محرم

پذیرایی مراسم

12
0
سهم باقی مانده از 30000 سهم

قیمت هر سهم

10000 تومان

ساخت حسینیه

631
0
سهم باقی مانده از 15000 سهم

قیمت هر سهم

100000 تومان

خرید حبه منزل مجاور

1122
0
سهم باقی مانده از 72 سهم

قیمت هر سهم

4500000 تومان

هزینه فرهنگی

652
0
سهم باقی مانده از 1500 سهم

قیمت هر سهم

50000 تومان

هیئت نوجوانان

13182
0
سهم باقی مانده از 400 سهم

قیمت هر سهم

50000 تومان

سیستم سرمایشی و گرمایشی

233
0
سهم باقی مانده از 1500 سهم

قیمت هر سهم

100000 تومان

طراحی ، اجرا و پشتیبانی : آژانس تبلیغاتی مهرگان | 09126169252